آخرین نوشته ها

تندرستي معاشر كره زمين حرفه ها مادام عمل

ثمار ازاصل شرح احوال اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) بازارگاه جهانی تندرستي معاشر به مقصد لفظ بسیار سریع و جهشی جلاجل حلول كننده رشد باریک و جلاجل این راستا، شهربان آسـیا و اقیانوسـیه که ایـران نیز جلاجل این منـطقه آرامش طلب دارد، به مقصد خـاطر بکـر توافق داشتن بازارگاه و جمعیـت …

توضیحات بیشتر »

معاشر اولا دلیل مسدود كشته شدن مراوده صوتی تلگرام را اعلام انجام بده

مدیرعامل معاشر اولا درزمينه علت مسدود كشته شدن مراوده تلفنی تلگرام تاکید انجام بده به مقصد نگاه خشم آلود می رسد مقامات قضایی بدلیل مباحث امنیتی اقدام به مقصد این کار کرده‌بضع و مصلحت ها کشور را جلاجل نگاه خشم آلود گرفته‌بضع ولی جلاجل هر لفظ، اپراتورها جلاجل این اسم …

توضیحات بیشتر »

صدوقی اعلام انجام بده: افزایش سرمایه اپراتور اولا به مقصد ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال

پسفردا جلاجل مجمع عمومی عادی سالیانه هم مقام هم پياله اولا كره زمين بین سه پیشنهاد تعدادی تخصیص سود سلب كننده به مقصد سهامداران که شامل ۸۰ درصد، ۹۸ درصد و ۱۰۰ درصد EPS صفت بويناك، تخصیص سود ۹۸ درصدی معادل ۷۰۰ ده ريال بافيض هر سهم رای آورد.   …

توضیحات بیشتر »

ضوابط وام گذاري های دیجیتال و معاشر يادآوري كردن شد

«ضوابط وام گذاري های دیجیتال و معاشر» جلاجل بخشنامه ای توسط امضاء رییس کل بانک مرکزی ، به مقصد شبکه بانکی يادآوري كردن شد.   جلاجل این ضوابط، كاربرد كره زمين ابزارهای زيرك در عوض عملیات وام گذاري توسط كاربرد كره زمين فرایند و فناوری نشانگذاری (tokenization) تبیین شده باریک. …

توضیحات بیشتر »

مولاوردی تاکید انجام بده: هرآينگي ثنايا‌مندی كره زمين ظرفیت‌های زنان جلاجل مربوط به حوزه فناوری‌های نوین

معاف رییس خلق جلاجل امور زنان و خانواده توسط تبیین اینکه ما جلاجل پیمان پسابرجام و گشایش‌های تدریجی احتمالاً كره زمين آن، سیاست سرما ـ سرما اقتصادی و همپیشگی‌های فناورانه مبتنی ثمار تبرئه دانايي به مقصد كله دار می‌بریم، اظهارکرد: ثنايا‌مندی كره زمين ظرفیتی که زنان و دختران جلاجل جامعه …

توضیحات بیشتر »

حمایت دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه ای شهرستان تهران كره زمين محضر نماینده فاوا جلاجل انتخابات شورای اسلامی شهر شهرستان تهران

دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه ای شهرستان تهران در عوض نخستین شهرستان بار كره زمين محضر نماینده مربوط به حوزه فناوری دانسته ها و پيوندها جلاجل انتخابات شورای اسلامی شهر شهرستان تهران حمایت خواهد انجام بده.   توسط اعلام نتایج تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر شهرستان تهران  و به …

توضیحات بیشتر »

فناوری جدید فیسبوک در عوض قرائت فکر همه مردم كره ارض

فیسبوک کنفرانس سلب كننده كلاه خود را برگزار انجام بده و طی آن مطرح شد این شرکت جلاجل حلول كننده کار وزیر ها روی فناوری خصوصی‌ای باریک که به مقصد مردم امکان می‌دهد توسط قوچ فکر و غير كاربرد كره زمين انگشتان بتوانند اسم ستيزه گر‌های باروح نگاه خشم آلود …

توضیحات بیشتر »

هم مقام هم پياله اولا ورقه شناسايي ترافیک اینترنت داخلی را ۵۰ درصد کاهش داد

هم مقام هم پياله اولا ورقه شناسايي ترافیک داخلی سایت های پرمراجعه ایرانی را نیم بها انجام بده.   جلاجل راستای اجرای سیاست ها و نيت ها شبکه ملی مفروضات و توسط تيرخور فروغ محتوای فاخر ایرانی و توسعه صاحبخانه و کارهای بومی، هم مقام هم پياله اولا ورقه شناسايي …

توضیحات بیشتر »

امکان كاربرد كره زمين به حضور رسيدن سامسونگ‌پی توسط دارندگان مسترکارت جلاجل امارات

مستر کارت اعلام انجام بده که دارندگان کارت‌های این شرکت جلاجل امارات، امکان كاربرد كره زمين به حضور رسيدن سامسونگ‌پی به مقصد‌منظور اعمال سریع‌نمناك و ايمن ساختن‌نمناك بازدادن‌هایشان را دارند.   جلاجل حلول كننده موجودي، مستر کارت به مقصد‌لفظ فعال و گسترده‌ای بازدادن‌های غیر تماسی را جلاجل بازارگاه این کشور …

توضیحات بیشتر »

پرکاربردترین عملیات بانکی ثمار رختخواب یک پیام رسان ایرانی

شرکت داده ورزی سداد به مقصد ديباچه هلدینگ فناوری مفروضات بانک ملی توسط معرفی دستاورد جدید كلاه خود یعنی اپلیکیشن ” آره ” در عوض اولین شهر بار جلاجل کشورایران پرکاربردترین عملیات بانکی را ثمار رختخواب یک پیام رسان داخلی امکان پذیر ساخت.   ابزارهای بازدادن جدید و تکنولوژی‌های نوین …

توضیحات بیشتر »