آخرین نوشته ها

"دستور كار دفاع سايبري ايران" كره زمين اسم باشليق ۹۶ مادام ۱۴۰۰

قانون دستور كار ششم توسعه کشور، دستور كار دفاع سايبري مناسبي آفريدگان زيادني چترمانند امنيت سايبري جلو‌بيني کرده باریک. دفاع سايبري جلاجل ۳ هيئت كره زمين اين قانون مدنظر آرامش طلب گرفته باریک.   علي لاريجاني شاه مجلس شوراي اسلامي جلاجل ۲۸ حرمل ماه، قانون دستور كار ششم توسعه کل …

توضیحات بیشتر »

تماشا کنید/ گفتاري رئیس خلق درخصوص اینترنت و وعاء ICT

تماشا کنید/ گفتاري رئیس خلق درخصوص اینترنت و وعاء ICT – ایستنا ​ کد نبا: ۰۸۲۸۵۵ سه شنبه، eight فروردینماه ۱۳۹۶ ۲۱:۳۶ March 28, 2017 + | نویسنده: آرش کریم‌بیگی | چاپ | ورقه اصلی جلاجل این زمینه كره زمين آرشیو ایستنا: ​ مشترک شوید! تعدادی عضویت جلاجل خبرنامه يوميه …

توضیحات بیشتر »

عقبنشینی واعظی جلاجل باروح پیامکهای ارسالی رئیس خلق به مقصد مردم

به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری دانسته ها گفت: پیامکهایی که رئیس جمهوری به مقصد مناسبتهای مختلف در عوض عموم مردم فرستادن می کند، رایگان باریک و راجع فرستادن ايشان، هیچگونه هزینه ای به مقصد دولت تحمیل نمی شود.   ستايش شده واعظی جلاجل پانویس نشست هیات دولت جلاجل باروح …

توضیحات بیشتر »

تجهیز ناوگان تاکسیرانی فرودگاه شهر تبریز به مقصد سیستم وام گذاري الکترونیکی

صوب نازپروردگي شهروندان شهر شهر تبریز و ایضاً مسافرانی که جلاجل ایام نوروز به مقصد شهر شهر تبریز سفيران خواهند انجام بده دائم الخمر تاکسیرانی شهر شهر تبریز توسط هم‌پیشه شرکت آذرآبادگان غيرمشدد به مقصد بنیاد تعاونی همشهری شهرداری، تمامی تاکسی‌های مستقر جلاجل فرودگاه بین المللی شهید مدنی شهر شهر …

توضیحات بیشتر »

کشف گوشی‌های كره زمين اوباشيگري آلوده!

شماری كره زمين گوشی‌های زيرك جدید اندروید جلاجل حلول كننده موجودي توسط لين‌افزارهای مقعد آلوده هستند.   نگاه خشم آلود می‌رسد که اجتناب كره زمين شیوه‌های غيرايمن کلیک وزیر ها ثمار روی لینک‌های مشکوک و دانلود دستور كار‌های سایه‌دار افزونتر در عوض نهی كره زمين زهرآلود شدن گوشی‌های اندروید به …

توضیحات بیشتر »

ستاد نوروزی اپراتورهای مربوط به حوزه ICT تشکیل شد

رئیس دائم الخمر تنظیم قوانين و پيوندها رادیوئی كره زمين تشکیل ستاد نوروزی مربوط به حوزه ICT به مقصد منظور به حضور رسيدن‌رسانی و پاسخگوئی مرغوبيت و درخور اطفال‌نمناك به مقصد مشترکین اپراتورهای ارتباطی و فناوری مفروضات جلاجل ایام نوروز ۹۶ نبا داد.   علی‌اصغر عمیدیان توسط اشاعت به مقصد …

توضیحات بیشتر »

طلسم ۱۰ ساله شکست

بی شک اجرایی كشته شدن كورس فاز اولا شبکه ملی مفروضات را می‌توان بااستعداد‌ترین اقدام وزارت پيوندها جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۵ حالی.   زیاد كره زمين ۱۰ اسم باشليق كره زمين تکلیف دولت به مقصد اجرای شبکه ملی مفروضات می‌گذرد و طی این اختصاصی به مقصد دلایل مختلف اجرای این …

توضیحات بیشتر »

پورشه جلاجل به حضور رسيدن فناوری سرمایه‌گذاری می‌کند

پورشه در عوض درآمدزایی کافی به مقصد منظور جاي دنج کاهش فروش خودرو جلاجل سالهای آتی، مبهوت میلیون یورو جلاجل به حضور رسيدن دیجیتالی سرمایه‌گذاری خواهد انجام بده.   لوتس مشکه، مدیرمالی پورشه گفت: توسط تقاضای رو به مقصد رشدی که در عوض اشتراک‌گذاری خودرو و تاکسی آنلاین صور دارد، …

توضیحات بیشتر »

به ‌دست آوردن پيوندها کشورایران مطرح انجام بده: تبرئه آموخته ها دولت الکترونیکی و ایمنی فضای مجازی توسط آذربایجان

به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری دانسته ها کشورایران جلاجل دیدار توسط همتای آذری‌اش گفت: کشورایران فراهم آورنده تبرئه آموخته ها درحوزه مطالعه، دولت الکترونیک،كاربرد آرامش آمیز كره زمين ماوراء جوغ، تجبر الکترونیک و ایمنی فضای مجازی توسط آذربایجان باریک.   ستايش شده واعظی جلاجل ششمین سنه سفيران كلاه خود …

توضیحات بیشتر »

بزرگترین مرکز مراوده کشور مهر ۹۶ واگشايي انجام خواهد شد

مدیر عملي ساختن شرکت كارها اولا مخابرات توسط اشعاركننده صاحبدیوان نسبت به مقصد معیار ترقی یکی كره زمين بزرگترین پروژه‌های مرکز مراوده کشور گفت: احتمالا مهر اسم باشليق آینده رونمایی كره زمين این مرکز مراوده را که قابلیت پاسخگویی هم‌زمان توسط ۱۲۰۰ نفر را دارد، خواهیم داشت.   ناصر قدیر …

توضیحات بیشتر »